Patiënt kan met kleine claim naar commissie

DEN HAAG, 17 SEPT. Patiënten die schade oplopen door de schuld van het ziekenhuis hoeven voor claims tot 7.500 gulden niet meer naar de burgerlijke rechter. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft gisteren een geschillencommissie geïnstalleerd die vanaf 1 oktober op experimentele basis bindende uitspraken zal doen over de vergoeding van medische of materiële schade.

Jaarlijks lopen honderden patiënten schade op door foutieve medische ingrepen of door het zoekraken van eigendommenen in ziekenhuizen. Het afwikkelen van schadeclaims bij ziekenhuizen duurt nu gemiddeld twintig maanden. In de periode van 1980 tot 1990 werden ongeveer vijfduizend schadeclaims bij de rechter ingediend. In iets meer dan 50 procent van de gevallen werd de klacht afgewezen.

Het instellen van een geschillencommissie voor 'kleine' medische schadeclaims moet het afwikkelen van klachten aanzienlijk versnellen en makkelijker maken. Het kan gaan om fouten die zijn gemaakt bij bijvoorbeeld gebitsbehandeling, spalken of injecteren. Ook kunnen claims worden ingediend voor het zoekraken van eigendommen als kunstgebitten of sieraden. Claims die hoger zijn dan 7.500 gulden worden niet door de commissie behandeld.

De Geschillencommissie Ziekenhuizen is een gezamenlijk initiatief van de Consumentenbond, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), NVZ vereniging van ziekenhuizen en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Voorlopig doen dertig ziekenhuizen mee aan het experiment. Deze instellingen zijn allemaal verzekerd bij de verzekeraar MediRisk.

De patiënt kan vanaf 1 oktober tegen een bedrag van 45 gulden een claim bij de commissie indienen. Wanneer de claim wordt toegewezen zal dit bedrag bij het uit te keren bedrag worden opgeteld. Het is de bedoeling dat binnen enkele maanden een bindende uitspraak door de commissie kan worden gedaan.