Nederland slaagt voor EMU-toets

In Nederland daalt het EMU-tekort van 2,6 naar 2,2 procent van het bruto binnenlands produkt (bbp). De schuld, uitgedrukt als percentage van het bbp, daalt van van 78,8 naar 76,2. Op basis van deze begroting kan Nederland toetreden tot de EMU. Het gemiddeld tekort in de Europese Unie daalt van 4,3 naar 3,5 procent van het bbp. De gemiddelde EMU-schuld blijft stabiel op 74 procent. In Duitsland wordt een tekort en schuld voorzien van 3,0 en 60,6 procent, in Frankrijk zijn die percentages 3,7 en 62,1.