Miljoenennota; Rijksbegroting 1997

Citaten EMU

"Er zijn twee dingen die je door een ander kunt laten doen, maar die je toch liever zelf doet: je neus snuiten en het opvoeden van je kinderen. Hetzelfde geldt voor een monetair beleid. Nu volgen we de Bundesbank, maar die handelt alleen in het belang van Duitsland. In het presidium van de Europese Centrale Bank hebben we straks zelf nog een beetje invloed op onze geldpolitiek."

Max Kohnstamm, Europeaan van het eerste uur.

“Als de EMU ten koste gaat van ons sociale gezicht, stel het dan uit tot in de volgende eeuw. De prijs van het EMU-examen wordt door bezuinigingen gelegd bij de zwakkeren in de samenleving. De sterken, die het meest van de EMU profiteren, krijgen lastenverlichting. Laat de ondernemers ook een bijdrage leveren.”

Herman Bode, voormalig vice-voorzitter van de FNV

“De Europese integratie wordt onomkeerbaar door de gemeenschappelijke munt. Hoewel, in Joegoslavië was er ook één munt. In Kerkrade zal door de euro niet veel veranderen. Consumenten handelen hier alsof de ene munt al bestaat. Ik doe zelf ook vaak boodschappen in Duitsland. Sigaren zijn evenwel aanmerkelijk goedkoper in Nederland. Dat is een goede vaderlandse traditie.”

Thijs Wöltgens, senator en burgemeester van Kerkrade

“Ik heb altijd twaalf portemonnees bij me op de weg.

Elk land een eigen portemonnee.

Het omrekenen is lastig. In het buitenland lijkt alles altijd goedkoper.

In Italië heb ik vaak geen flauw benul van wat ik

uitgeef. Niet ieders geld is een succes.

Het Franse geld is mooi, maar de Spaanse munten zijn veel te zwaar. Hoe eerder de euro komt, hoe beter.''

Ada Nijland, internationaal vrachtwagenchauffeur

“Toen ik minister van Financiën was, waren we nog niet toe aan een gemeenschappelijke munt. De economische verschillen tussen de Westeuropese landen waren te groot. We zijn veel dichter bij elkaar gekomen door het verstandige monetaire beleid van de laatste tien jaar. De tijd is nu.”

H.J. Witteveen, voormalig minister van Financiën

“Wij zijn niet blij met de euro. Als grensbank is geld wisselen een belangrijk deel van onze dagtaak. De euro zal bij ons zeker drie mensen hun baan kosten. Daar maken sommigen hier op kantoor zich al zorgen over. Ik denk niet dat iedereen zich Europeaan gaat voelen door die munt. In Vaals hebben we het altijd over 'die Duitsers', terwijl de plaats enorm van de Duitsers profiteert.”

W. Odekerken, cliënt-adviseur van de Rabobank in Vaals

“Het is nog niet zo klaar als een klontje. Duitsland en Frankrijk doen het de komende jaren niet goed. Daarom zou een verschuiving van financiële naar politieke EMU-criteria kunnen optreden. Dat gaat ten koste van de stabiliteit van de munt. Het wordt dan ook moeilijk om landen als Italië buiten de deur te houden. Nederland heeft alleen baat bij een niet te grote, gedisciplineerde EMU.”

Bart le Blanc, vice-president van de Oost-Europa bank in Londen

“Door de EMU zal de concurrentie tussen landen met als inzet 'wie heeft de goedkoopste verzorgingsstaat', verscherpen. Frankrijk en Duitsland moeten nu flink snijden. Maar over een jaar of vijf zou Nederland wel eens opnieuw aan de beurt kunnen komen. Alleen met een sociaal beleid op Europees niveau kun je deze a-sociale concurrentie stoppen. Maar daar zie ik het niet zo snel van komen.”

Wil Albeda, voormalig minister van Sociale Zaken