Miljoenennota; Rijksbegroting 1997

Grafieken en tabellen

Uitgaven van het Rijk in 1997: 202,1 miljard gulden

Sociale lasten en belastingen, 1995-1997

Kerngegevens voor Nederland, 1993-1997