Lagere lastendruk burgers en bedrijven

De lastendruk voor burgers en bedrijfsleven daalt volgend jaar met één miljard gulden. In totaal komt de lastenverlichting in deze kabinetsperiode op 9,5 à 10 miljard gulden.

Om de werkgelegenheid te stimuleren en de koopkracht op peil te houden wordt het tarief in de eerste belasting- en premieschijf met 0,2 procent verlaagd naar 37,30. Het premie-aandeel stijgt van 31,15 tot 32,25 procent. Deze stijging is nodig om tekorten bij de sociale fondsen weg te werken. Ter compensatie is het belastingtarief in de eerste schijf verlaagd van 6,35 naar 5,05.

De tweede schijf in de loon- en inkomstenbelasting (tarief 50 procent) wordt verlengd met 3.350 gulden. Mensen betalen minder snel het hoogste tarief van 60 procent.

Het arbeidskostenforfait, het vaste bedrag dat mensen aan beroepskosten kunnen aftrekken bij de berekening van loon- en inkomstenbelasting, wordt met twee procent verhoogd en het maximum met 55 gulden tot 2.598 gulden.

Om laagbetaalde banen voor werkgevers goedkoper te maken is dit jaar een korting op de loonbelasting (een zogeheten afdrachtskorting) geïntroduceerd van 1.185 gulden voor werknemers met een brutoloon van maximaal vijftien procent boven het minimumloon. Deze korting wordt verhoogd tot 2.000 gulden.

De fiscale aftrek van consumptieve rente wordt beperkt tot maximaal 5.000 gulden per belastingplichtige (gehuwden 10.000 gulden). Bij een rentestand van 9 procent betekent dit dat de rente voor consumptieve leningen van 50.000 gulden (gehuwden 100.000 gulden) volledig aftrekbaar is.

De prijs van een pakje sigaretten van 25 stuks gaat 50 cent omhoog. Hetzelfde geldt voor shag. De in 1996 geïntroduceerde energieheffing wordt verder verhoogd. Het tarief per kubieke meter gas wordt 7,5 cent hoger. De opbrengst wordt teruggegeven via lagere belastingen. Zo wil het kabinet de lasten op arbeid verschuiven naar milieuvervuilende zaken.

De accijns op benzine, diesel en lpg wordt per 1 juli 1997 verhoogd met 11, 5 en 8 cent per liter. Inclusief inflatiecorrectie en BTW gaat het om 15, 7 en 9,5 cent. De motorrijtuigenbelasting gaat omlaag: voor personenauto's op benzine met 140, op diesel met 107 en op lpg met 220 gulden.