Koopkracht blijft gelijk, shag wordt duurder

De uitgaven van het rijk bedragen volgend jaar 201,1 miljard gulden. Het rijk incasseert 182,3 miljard gulden.

Het bruto binnenlands produkt, het geld dat met de verkoop van goederen en diensten in een land wordt verdiend, bedraagt volgend jaar 693,2 miljard gulden. Het bbp per Nederlander bedraagt ruim 45.000 gulden.

De staatsschuld stijgt met 10,3 miljard gulden tot 419.078.000.000 gulden. Omgerekend bedraagt de staatsschuld ruim 26.000 gulden per inwoner.

De economische groei van 2,75 procent vertaalt zich in een stijging van de werkgelegenheid met 90.000 arbeidsjaren; oftewel 103.000 banen. De werkloosheid daalt van 500.000 naar 465.000.

De koopkracht blijft voor de meeste mensen gelijk of neemt iets toe.

De kinderbijslag wordt gecorrigeerd voor de inflatie van 2,5 procent. De inflatiecorrectie in de belastingen wordt volledig toegepast. Over een bedrag van 45.960 gulden moet 37,30 procent belasting en sociale premies worden betaald. Dat is 0,2 procentpunt minder dan dit jaar.

Er komt een nieuw systeem om de woonbelasting voor huiseigenaren te bepalen. Vanaf 1 januari geldt een huurwaardeforfait van 1,25 procent van de taxatiewaarde.

De huren stijgen volgend jaar met 3,5 procent; voor de sociale minima is de stijging 1,5 procent.

De prijs van een pakje sigaretten van 25 stuks wordt met 50 cent verhoogd. Eenzelfde accijnsverhoging geldt voor shag. Ziekenfondspatiënten gaan eenvijfde van de kosten voor medische zorg zelf betalen tot een maximum van tweehonderd gulden per jaar. Voor een dag in een ziekenhuis moet acht gulden uit de eigen portemonnee worden bijgepast.

Het kabinet trekt 750 miljoen gulden extra uit voor maatregelen om de uitstoot van het belangrijkste broeikasgas kooldioxide tegen te gaan. Ook scholieren die na 1 augustus 16 jaar worden moeten lesgeld gaan betalen. Het lesgeld bedraagt voor een vol schooljaar 1.497 gulden.

Het aantal cellen wordt met 1.200 uitgebreid.

Er komen 1.000 politieagenten bij.

De fiscale aftrek van consumptieve rente wordt beperkt tot 5.000 gulden per belastingplichtige (gehuwden 10.000 gulden).