Huygensprijs

In uw editie van woensdag 11 september 1996 hebt u melding gemaakt van het toekennen van de Constantijn Huygensprijs aan de dichter en schrijver H.C. ten Berge. Daarin heeft me de opmerking getroffen dat Ten Berge, ik citeer: 'als een van de zwaarst gesubsidieerde schrijvers van Nederland nooit veel waardering heeft gekregen.'

In deze tijd waarin uitgevers en auteurs bijkans in hun blote kont en op hun hoofd gaan staan om de aandacht van de welwillende consument te trekken, heeft Ten Berge zonder om de volksgunst te malen aan een indrukwekkend oeuvre gewerkt, reden dan ook dat de Jan Campert-stichting de daartoe bestemde prijs hem heeft toebedeeld.

Dat juist mijn geliefde avondblad de gelauwerde dichter op de hakken meent te moeten trappen, heeft me als liefhebber van zijn poëzie ten zeerste verdroten.

    • J. Tempelman