Het wiel

Broeikaseffect en andere milieuproblemen kunnen alleen afdoende worden bestreden als iemand de afschaffing van het wiel uitvindt.

    • Charles Boissevain