GVB-directeur

In de krant van 9 september schrijft Anneke Visser dat de Amsterdamse PvdA, bij monde van ondergetekende, collegepartners VVD en D66 'op het hart gebonden' zou hebben unaniem de voordracht voor de nieuwe GVB-directeur te steunen. Dat, zo meldt het stuk, bracht de PvdA in problemen want het was haar fractievoorzitter uiteindelijk niet 'gelukt de (eigen) fractie op één lijn te krijgen'. Van zo'n discrepantie was echter geen sprake.

Op geen enkel moment in deze procedure heb ik aan VVD en D66 gevraagd (laat staan van hen verlangd) de voordracht unaniem te steunen. Anneke Visser had dit kunnen weten, als zij mij hier even naar had gevraagd. Bovendien was er geen sprake van een mislukking 'om de fractie op één lijn te krijgen'. De fractie vond - in dit opzicht unaniem - dat het in deze benoemingsprocedure meer behoort te gaan om de inhoudelijke beoordeling door de gemeenteraadsleden van de geschiktheid van de voorgedragen kandidaat dan om de vraag wie voor de voordracht de politieke verantwoordelijkheid draagt.

    • Eberhard van der Laan
    • Voorzitter Pvda-Fractie Amsterdam