Geboorte

Het artikel 'Borst of fles, melk met bijsmaak' in de bijlage Geboorte van 29 augustus is oppervlakkig. Wetenschappelijk onderzoek, waarin onder andere wordt aangetoond dat - ook in een welvarende samenleving - kinderen die geen of nauwelijks moedermelk krijgen vaker en ernstiger ziek zijn en tot vijf maal zo vaak in een ziekenhuis moeten worden opgenomen, is ruim voorhanden.

Borstvoeding biedt bescherming tegen infecties die van betekenis is voor onze volksgezondheid (onder andere Howie BR Med J 1990; Dewey, J. of Pediatrics 1995).

Middenoorontsteking komt voor bij 47 procent van de kinderen tot één jaar (17 procent heeft zelfs meer dan drie keer deze klacht), maar vier maanden borstvoeding halveert de kans dat je baby in die groep zit (Duncan. J. of Pediatrics 1993).

Deze waardevolle informatie onthoudt de auteur ons, echter op badinerende toon legt hij ons uit dat zogende vrouwen een pin-up figuur krijgen en dat nooit is bewezen dat flesvoeding leidt tot borstkanker bij de moeder.

Aanstaande ouders hebben recht op objectieve voorlichting, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken tussen borstvoeding en flesvoeding.

Uw krant zou hierbij een belangrijk informatiekanaal kunnen zijn!

    • Sanny van Ginkel