FNV wil in 1997 drie procent hoger loon en scholing

AMSTERDAM, 17 SEPT. Naleving van gemaakte afspraken is voor de FNV het belangrijkste onderhandelingspunt bij de komende CAO-besprekingen. Dit kondigde CAO-coördinator L. de Waal van de vakcentrale gisteren aan bij de presentatie van 'Arbeidsvoorwaarden 1997'.

Aan de hand van deze 'discussienota' bepalen de aangesloten FNV-vakbonden op 9 december welke resultaten de komende onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden op moeten leveren.

De nadruk ligt sterk op de naleving van de CAO's, omdat werkgevers in met name het midden- en kleinbedrijf deze volgens De Waal vaak en in toenemende mate ontduiken. Zo worden arbeidscontracten niet nagekomen en lichten individuele werkgevers regelmatig de hand met eerder afgesproken roosters. De verschillende FNV-bonden zullen CAO-ontduiking samen met bonafide werkgevers centraal gaan registreren en vaker naar de rechter stappen om de afspraken af te dwingen.

De Waal kondigde verder aan dat volgend jaar, net als dit jaar, niet een centrale looneis zal worden afgedwongen. Wel brengt de FNV een plafond aan en stelt de maximale eis op drie procent. “Daarmee lopen we op nauwe schoentjes, zoals de Belgen zeggen”, meent De Waal. De looneis ligt maar iets boven de verwachte inflatie van rond de twee procent. De FNV claimt een totale onderhandelingsruimte tussen de 3,5 en 4 procent om naast de looneis zaken als extra werkgelegenheid en verbetering van de arbeidsvoorwaarden te financieren.

Eveneens als vorig jaar zal korter werken een uitgangspunt zijn bij het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden. Een werkweek van 36 uur geldt inmiddels voor 2,4 miljoen werknemers. “Daarmee zijn we op de helft”, aldus De Waal. Hij kondigde tevens aan dat scholing een plaats zal krijgen in de komende CAO-onderhandelingen. Op de langere termijn moet elke werknemer recht hebben op minstens twee weken scholing. De Waal verwees naar een enquête van de Voedingsbond FNV waaruit bleek dat 61 procent van de aangesloten leden nooit scholing heeft gehad. Ruim de helft van de ondervraagden prefereert het krijgen van scholing tijdens werktijd boven arbeidsduurverkorting.