FC Limburg heeft alleen een nieuw stadion

MAASTRICHT, 17 SEPT. Roda, Fortuna en MVV, de drie grote voetbalploegen in Zuid-Limburg, kunnen een prachtig stadion krijgen met 30.000 zitplaatsen. Met een beetje medewerking van de geldschieters kan er zelfs een dak op het nieuwe stadion, zoals op de Arena of het Gelredôme. Voorwaarde is wel, dat de drie clubs eerst samen één nieuwe vereniging worden, de FC Limburg.

Niet de clubs zelf, maar de provincie stuurt aan op die fusie. “Voor mij kwam plan als een donderslag bij heldere hemel”, zegt voorzitter Th. Pickée van Roda JC. “Eind mei kreeg ik een telefoontje: of ik op het provinciehuis met de gouverneur en de voorzitters van MVV en Fortuna wilde komen praten.”

Bij MVV bevestigt B. Wesly, niet alleen als clubvoorzitter maar ook als projectontwikkelaar een collega van Pickée, de scepsis van de fusiepartners: “Als Fortuna onderaan staat, wordt in Sittard om fusie geroepen en als Roda onderaan staat, roepen ze het in Kerkrade. Nu het met ons even wat minder gaat, hoor je overal in Maastricht dat MVV moet fuseren, behalve in het stadion. Zaterdag had iemand een spandoek bij zich waar Géén FC Limburg! op stond. 'Nooit, nooit, nooit!' scandeerde het publiek.”

De voorzitters hebben in het eerste gesprek met de provincie de boot afgehouden. Voor geen van de drie clubs komt het fusieplan gelegen: Roda wil volgend jaar beginnen met de bouw van een nieuw stadion in Kerkrade, MVV en Fortuna hebben plannen klaar liggen voor een verbouwing van de Geusselt en de Baandert. Met gepaste scepsis vroegen zij de provincie eerst de realiteitswaarde van het voorstel te laten toetsen. Gedeputeerde Staten zetten het bureau Coopers & Lybrand aan het werk met de opdracht om uit te rekenen of er in Zuid-Limburg plaats is voor een stadion met 30.000 zitplaatsen en een club met een begroting van 25 à 30 miljoen gulden, het bedrag dat in Nederland voldoende wordt geacht voor het op de been houden van een top vier-club.

Het rapport dat vorige week vrijdag werd gepresenteerd, is zonder meer positief over de exploitatiemogelijkheden van een multifunctioneel stadion in Zuid-Limburg. De kosten van een stadion zonder kap variëren afhankelijk van de plaats van vestiging - bij het vliegveld Beek, in Valkenburg, in Sittard, in Kerkrade of aan de noordkant van Heerlen - van 71 tot 105 miljoen gulden.

De nieuwe Betaald Voetbal Organisatie, zoals een voetbalclub tegenwoordig in het jargon van de management-consultants heet, kan daar zelf 25 miljoen van financieren met inkomsten uit het stadion, dat ook spektakels als popconcerten en ijsshows onderdak moet bieden. De rest zou à fonds perdu door sponsors en subsidiegevers betaald moeten worden. Voor 38 miljoen méér zou het stadion van een dak kunnen worden voorzien, maar omdat daar maar heel weinig extra mogelijkheden voor exploitatie tegenover staan, achten de onderzoekers een dergelijke investering niet verantwoord. Niettemin wil naar verluidt de Maastrichtse zakenman dr. J. Huijnen deze week een alternatief plan mét overkapt stadion en meer exploitatiemogelijkheden presenteren. Van de benodigde 140 à 150 miljoen zou hij al 20 miljoen bij elkaar hebben.

Maar ook in een stadion zonder kap mag de FC Limburg verwachten dat door de betere accommodatie gemiddeld 25.000 mensen naar haar wedstrijden komen kijken. Dat zijn er even veel als PSV en Feijenoord gemiddeld trekken en 10.000 meer dan Roda, Fortuna en MVV samen bij hun laatste thuiswedstrijd trokken.

Ondanks de optimistische geluiden van de provincie en de onderzoekers lijkt het plan nog niet veel kans van slagen te hebben. De clubs houden voorlopig nog vast aan hun eigen plannen, die vooral voor Roda heel duidelijk omlijnd zijn. Voorzitter Pickée is er vast van overtuigd dat in januari de bouwvergunning voor een nieuw stadion wordt afgegeven. Daarmee zou een einde komen aan de jarenlange onenigheid tussen de gemeenten Heerlen en Kerkrade en de provincie Limburg over de vestigingsplaats.

Uiteindelijk is de keuze op Kerkrade gevallen, met de beperking dat er veel minder bedrijven om heen mogen worden gebouwd dan voorzien. Volgens Pickée hebben de gemeentebesturen echter beloofd de gederfde inkomsten bij te passen. Voor hem komen de plannen voor de FC Limburg te laat: “We kunnen daar niet op wachten. We hebben een begroting van dertien miljoen en we spelen in een stadion met 2.500 zitplaatsen. De prestaties zijn zeer goed, maar de toeschouwers blijven weg omdat we ze niet genoeg comfort te bieden hebben.”

Het nieuwe stadion van Roda biedt straks aan twintigduizend toeschouwers een zitplaats en met enkele kleine ingrepen is dat aantal uit te breiden tot dertigduizend. Staat het nieuwe stadion van de FC Limburg over een paar jaar dus in Kerkrade? “Nee”, zegt MVV-voorzitter Wesly gedecideerd: “Dat kan ik een Maastrichtenaar niet aandoen. Ik ben niet tegen een fusie, maar dan moeten de belangen van mijn supporters wel gediend zijn. Ik kan me voorstellen dat het nieuwe stadion in Beek komt, bij het vliegveld, en dat de club die daar speelt MVV FC heet. Juist ja: MVV-Fortuna Combinatie.

Qua mentaliteit liggen wij ook veel dichter bij elkaar. MVV is toch een heel andere club dan Roda. Als wij morgen een fusie bekendmaken, worden bij mij de ruiten ingegooid, maar bij de voorzitter van de Roda wordt het huis in brand gestoken. Die heeft nu eenmaal wat fanatiekere supporters.''

    • Jacques Herraets