BRTN moet omgevormd tot vennootschap

BRUSSEL, 17 SEPT. De Vlaamse publieke omroep BRTN moet een naamloze vennootschap worden. Verder moeten de komende vijf jaar 280 van de 2.500 banen verdwijnen. Dat heeft de raad van bestuur van de BRTN gisteren besloten op voorstel van gedelegeerd bestuurder Bert de Graeve.

Het voorstel wordt nu voorgelegd aan de Vlaamse regering. De overheid behoudt wel een meerderheid van de aandelen. De raad van bestuur heeft ook het voorstel goedgekeurd om de komende tien jaar moeten in totaal 450 banen te laten verdwijnen. De afvloeiingen moeten plaatshebben via verplichte pensionering van 60-jarigen en vrijwillige pensionering voor 55-plussers. Nieuwe werknemers komen niet meer als ambtenaar in vaste dienst, de omroep neemt alleen nog contractanten aan. Ook moet het systeem van automatische salarisverhogingen worden vervangen door het principe van loon naar prestatie.

De vakbonden hebben laten weten dat ze het niet eens zijn met de ontslagregeling. Het hervormingsvoorstel van de BRTN wordt morgen besproken op een algemene personeelsvergadering, die plaatsheeft tijdens een werkonderbreking. De bonden hebben laten weten dat harde confrontaties niet zijn uitgesloten, maar het is niet de bedoeling de omroep onmiddellijk “plat te leggen”. De bonden zijn ook ontevreden omdat ze niet voldoende bij het opstellen van het saneringsplan zouden zijn betrokken.

Met de maatregelen wil de BRTN de komende vijf jaar 3 miljard frank (160 miljoen gulden) besparen. BRTN-bestuurder De Graeve vraagt de Vlaamse overheid een eenmalig overbruggingskrediet van 2,2 miljard frank. De Graeve had voorts een naamsverandering van de omroep voorgesteld, van BRTN naar Vlaamse Radio en Televisie (VRT). De raad van bestuur heeft dit voorstel echter niet overgenomen, omdat de naam BRTN nu al zo is ingeburgerd.

De BRTN, voluit Belgische Radio en Televisie Nederlandse Uitzendingen, heeft vijf radiostations en twee televisiezenders. Tot 1980 viel wat toen nog BRT-RTB heette onder de federale overheid. Sindsdien valt de BRTN onder de Vlaamse en de RTBF onder de Waalse overheid. De BRTN-televisie kreeg in 1989 geduchte concurrentie van de commerciële zender VTM en sinds begin vorige jaar van VT4. De publieke omroep kampt daarnaast met hoge loonkosten voor de merendeels voor het leven benoemde personeelsleden.

    • Birgit Donker