Bosnie

TROUW

Massale uitingen van wederzijdse haat tussen de door de oorlog mijlenver uiteengedreven bevolkingsgroepen bleven uit. Gewelddadigheden ook. En daarmee waren het verkiezingen die de enorme inspanningen waard waren. Want bovenal mag worden gehoopt dat dit voor alle Bosniërs, ook de Serviërs, een teken is dat het misschien ooit weer mogelijk is om zonder haat naast elkaar, en mogelijk zelfs tussen elkaar te leven.

Dat de meesten vermoedelijk op hun eigen etnische partij stemden, toont aan dat nog een lange weg te gaan is. Dat hoeft geen teken van nieuwe haat te zijn; ook kort voor het begin van de oorlog stemden de bewoners in Bosnië langs eng-nationalistische en etnische lijnen. Deze verkiezingen waren goed voor Bosnië. Maar niet zo goed dat de internationale gemeenschap nu kan inpakken en het door oorlog verwoest land aan zichzelf kan overlaten.