Bosnie

MONDE Er zijn negen maanden voor nodig geweest, tussen de akkoorden van Dayton en de stembus van zaterdag, om in Bosnië-Herzegovina de overgang te maken van een oorlogssituatie naar vrede.

Het succes is onloochenbaar, maar wel uiterst breekbaar. De volgende vervaldag - het mandaat van IFOR-2 en volgende algemene verkiezingen - is nu over twee jaar. Dat is kort om tot de verzoening te komen waarvan Bosnië momenteel nog ver verwijderd is, zoals de verkiezingscampagne heeft aangetoond, nu de aanhangers van de multi-etniciteit zich nog meer gemarginaliseerd weten door de waarschijnlijke overwinning van de nationalisten. Het is nagenoeg illusoir voor wie bedenkt dat een deel van de nieuw gekozenen, gesterkt door hun nieuwe legitimiteit, van plan is zich te wijden aan de formalisering van de deling van Bosnië.