'Belastingrechter moet zelf maar belissen'

LUXEMBURG , 17 SEPT. De nationale belastingrechters in de lidstaten van de Europese Unie moeten zelf besluiten of een nieuwe constructie tot belastingontwijking, waarbij een beroep wordt gedaan op de Europese fusierichtlijn, door de beugel kan. Tot die slotsom komt Advocaat-Generaal M. Jacobs bij het Europese Hof van Justitie in een Nederlandse en een Duitse zaak die aan het Hof ter beoordeling zijn voorgelegd. Het Europese Hof doet binnenkort uitspraak.

De Nederlandse zaak is aangedragen door het gerechtshof in Amsterdam. Het betrof de eigenaresse van twee uitzendbureaus. Die wilde haar twee bv's laten overnemen door een voorheen slapende houdstermaatschappij, die eveneens haar eigendom was. Zij presenteerde dat als een fusie. Krachtens de Europese fusierichtlijn (juli 1990) levert fusie in grensoverschrijdende gevallen uitstel op van heffing op de boekwinst op de overgenomen aandelen. Door de verkoop aan jezelf als fusie te presenteren, bereik je uitstel van belastingheffing. De eigenaresse van de uitzendbureaus wilde zelfs helemaal af van een latente belastingclaim. Haar ene uitzendbureau had namelijk wel opgepotte winst, het andere zat juist met aanzienlijke oude verliezen. Die verliezen mogen, vond zij, worden verrekend met de opgepotte winst. De twee uitzendbureaus vormen na overname door de holding immers een fiscale eenheid waarin verrekening van oude, compensabele verliezen van de ene met de winst van de andere werkmaatschappij mogelijk is.

De Nederlandse wet steekt daar een stokje voor als het gaat om een simpele overname van de ene door de andere vennootschap. Maar in dit geval gaat het om een horizontale variant van verliescompensatie. Het Amsterdamse Hof moet nu zelf uitmaken of dit geoorloofd is. (ANP)