Bedrijfsleven nog niet tevreden met mobiliteitsplannen

DEN HAAG, 17 SEPT. Het mobiliteitsplan van het kabinet is “een eerste, zij het bescheiden begin van een nieuwe aanpak van de files”, vinden de organisaties van werkgevers en wegvervoer.

In een gezamenlijke verklaring stellen zij dat de twee miljard extra die nu is uitgetrokken “volstrekt onvoldoende is om de problemen echt aan te pakken”. Er zou een Deltawet Bereikbaarheid moeten komen; vanaf het jaar 2000 zou per jaar vijf miljard extra moeten worden uitgetrokken voor extra wegen, spoorwegen en openbaar vervoer. De Nederlandse Spoorwegen missen een uitgewerkt kabinetsstandpunt over de toekomst van 'light rail', metro-achtig treinvervoer in de Randstad.

VNO-NCW, MKB-Nederland, BOVAG, KNV, RAI, Nederland Distributieland, TLN en EVO namen de afgelopen twee jaar deel aan het 'bereikbaarheidsoverleg' dat minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) ingesteld heeft om draagvlak voor maatregelen te krijgen. Een deel van hun wensen zien zij nu terug, zoals stimulering van vervoersmanagement bij bedrijven en de invoering van een 'ketenkaart', een bewijs voor de belastingdienst dat autogebruik wordt gecombineerd met openbaar vervoer.

De ANWB, ook deelnemer aan het bereikbaarheidsoverleg, heeft de gezamenlijke verklaring niet ondertekend. In een toelichting zegt ANWB-directeur P.A. Nouwen dat zijn organisatie positiever dan de andere ondertekenaars staat tegenover het kabinetsvoorstel om benzine zwaarder te belasten en dit te compenseren door de motorrijtuigenbelasting te verlagen.

De ANWB is wel mede-ondertekenaar van een brief aan de Tweede Kamer waarin wordt opgeroepen meer te investeren in een 'groene Randstad'. Andere ondertekenaars daarvan zijn de stichting Natuur en Milieu, Natuurmonumenten, LTO-Nederland en WLTO. Volgens hen “betekent verstandig investeren in onze economie óók investeren in natuur, landschap, landbouw en recreatie”. In het Groene Hart zou de kwaliteit van de leefomgeving “onder grote druk” staan. Eerder spraken deze organisaties zich uit tegen aanleg van de hogesnelheidslijn door het Groene Hart, waartoe het kabinet besloten heeft.

Werkgevers- en werknemersorganisaties vinden dat het kabinetsbeleid achterblijft bij het tempo van de economische groei. “Het kabinet slaagt er niet in de omslag te maken van bezuiniging naar een kwaliteitsimpuls”, meent FNV-voorzitter Stekelenburg. Werkgeversorganisaties als VNO-NCW vinden het kabinet te weinig ambitieus waar het gaat om de omvang van de lastenverlichting. De door het kabinet voorgestelde één miljard vindt VNO-NCW “veel te mager”.

Als het om deregulering gaat vindt de FNV dat het maar eens moet stoppen. “Er zijn nog een paar kleine drempels, maar de economie is nu dynamisch genoeg”, aldus Stekelenburg.