Akkoord bij Sabena over afvloeiingen

BRUSSEL, 17 SEPT. Directie en vakbonden van de Belgische vliegtuigmaatschappij Sabena hebben gisteren een principe-akkoord bereikt over personeelsvermindering. Hoeveel mensen van de 9.500 personeelsleden zullen verdwijnen, moet de komende weken blijken als het akkoord verder wordt uitgewerkt.

Het akkoord tussen directie en vakbonden regelt de voorwaarden voor vrijwillige ontslagen, deeltijdarbeid, loopbaanonderbreking en vervroegde uittreding vanaf 52 jaar. Bonden en bestuur willen de definitieve onderhandelingen over de personeelsvermindering voor eind oktober afronden. Dan moeten ook de gesprekken worden afgerond over loonvermindering.

Het nu bereikte akkoord werd ondertekend door alle vakbonden. Eind vorig jaar en begin dit jaar, stonden bonden en directie nog lijnrecht tegenover elkaar. In november vorig jaar werden de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden voor de komende jaren onderbroken, nadat de directie eenzijdig alle cao's had opgezegd. Ook dit voorjaar konden vakbonden en directie geen overeenstemming bereiken.

Het conflict tussen vakbonden en directie leidde tot het vertrek van Sabena-baas Pierre Godfroid. Het nu bereikte akkoord betekent dan ook een succes voor zijn opvolger Paul Reutlinger. Het sociale gedeelte van Reutlinger's saneringsplan moet 2 miljard frank besparingen opleveren. Daarnaast wil de Sabena-topman 2,7 miljard besparen door een beter functioneren van de maatschappij. Sabena werd vorig voorjaar voor 49,5 procent overgenomen door het Zwitserse Swissair.