Zedenzaak verdeelt Vlamingen en Walen

BRUSSEL, 16 SEPT. Tot voor kort zorgde de affaire rond kinderontvoerder Marc Dutroux voor een zeldzame eensgezindheid in België. Maar de laatste dagen laaien de tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië weer op.

Eerste aanzet was een uitlating van Marc van Peel, voorzitter van de Vlaamse Christelijke Volkspartij (CVP), die vorige week opmerkte: “Als wij horen dat Marc Dutroux en zijn ex-vrouw samen tachtigduizend frank van het ziekenfonds krijgen, is het dan verwonderlijk dat men in Vlaanderen het gevoel krijgt dat de criteria hier strenger worden toegepast dan in Wallonië?”

Woedend reageerde de Luikse afdeling van de Parti Socialiste dat Van Peel moet leren “dat men geen carrière maakt op doodskisten”. Ook de voorzitter van de Franstalige liberalen, Louis Michel, noemde de uitlating “laaghartig” en vroeg zich af hoe laag men kan vallen. Van Peel probeerde de gemoederen te bedaren met de opmerking dat “georganiseerde misdaad, psychopaten en falende overheidsapparaten geen exclusief Waals fenomeen zijn”. Maar dat de gruweldaden in Wallonië plaatshadden, betekent volgens hem niet dat Vlaanderen zich geen vragen mag stellen.

Een nieuwe aanval kwam dit weekeinde uit Wallonië, tijdens de jaarlijkse 'Fêtes de Wallonie'. De Waalse premier Robert Collignon haalde uit naar de Vlaamse pers die de affaire-Dutroux en de recente onthullingen over de moord op politicus André Cools zouden uitbuiten om Wallonië “met een schokkende kwaadaardigheid” in een slecht daglicht te stellen. Hij noemde met name de kranten De Standaard en Het Volk en de commerciële omroep VTM. Na een verontwaardigde reactie van VTM moest de premier toegeven dat hij niet meer precies wist op welke zender hij doelde.

Op de 'Fêtes de Wallonie' waren geen Vlaamse ministers of parlementsleden aanwezig - volgens de krant Le Soir omdat ze wisten wat hen te wachten stond. In een heftige toespraak vroeg Collignon federaal premier Dehaene wat hij wil gaan doen aan de wens tot afscheiding van sommige Vlamingen, doelend op de Vlaamse minister-president Luc van den Brande. Die laatste reageerde gisteren met een woedende brief, waarin hij stelde geschokt te zijn over de uitlatingen van zijn Waalse collega dat hij een separatist zou zijn. Hij verweet Collignon “politieke, intellectuele en institutionele” oneerlijkheid en betwijfelt of loyale samenwerking nog mogelijk is. Collignon pleitte voorts voor nauwere samenwerking tussen Wallonië en Frankrijk.

Inmiddels zijn Walen èn Vlamingen dit weekeinde opgeschrikt door weer een ontvoering, dit keer in het Waalse Bouillon. Twee meisjes, van dertien en vijftien jaar, werden zaterdagmiddag door een ongeveer 25-jarige man in een rode auto gesleurd en bedwelmd. Dezelfde nacht meldde een van de twee zich bij de grenspost van Beaubru aan de Frans-Belgische grens. Ze zei wakker te zijn geworden langs de kant van de weg, waar haar vriendin nog lag te slapen. Volgens justitie zijn de twee niet misbruikt. De vele tientallen reacties hebben tot nu toe geen resultaat opgeleverd. De ontvoering lijkt veel op een verdwijning twee weken geleden in Luik, toen een achttien- en een negentienjarig meisje in een auto met Duits nummerbord werden gesleurd en verdoofd. Zij werden twee dagen later slapend teruggevonden in een bos bij Keulen.

    • Birgit Donker