Weer waarschuwing Arabieren aan Israel

KAIRO, 16 SEPT. Arabische staten hebben gisteren op een bijeenkomst in Kairo Israelische schendingen van vredesregelingen op een rij gezet en gedreigd concessies aan de joodse staat te heroverwegen. De deelnemende ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Arabische Liga deelden mee het eens te zijn geworden over de te volgen koers ten opzichte van Israel, en die te zullen voorleggen aan hun leiders.

Het dreigement bleef vooralsnog echter ongespecificeerd, en ging daarmee niet verder dan dat van de in juni in Kairo verzamelde Arabische leiders.

De Arabische ministers deden een beroep op de internationale gemeenschap, en met name de Verenigde Staten, Rusland en de Europese Unie, druk uit te oefenen op Israel zijn verplichtingen na te komen en daadwerkelijk te gaan onderhandelen over de defitieve status van de Palestijnse gebieden. Tevens moet Israel conform de in 1991 op de internationale vredesconferentie in Madrid afgesproken formule 'land tegen vrede' de onderhandelingen met Syrië en Libanon hervatten, aldus de verzamelde ministers. De regering van de Israelische premier Benjamin Netanyahu gaat uit van het principe 'vrede en veiligheid'.

In Kairo werd van officiële zijde niet meegedeeld wat de Arabische landen nu precies denken te gaan doen. Volgens diplomaten heeft Syrië voorgesteld dat andere landen zich voegen bij de Syrisch-Libanese boycot van de multilaterale onderhandelingen met Israel. Ook zou zijn voorgesteld de bilaterale onderhandelingen terug te snoeien.

Een eventuele beslissing van de Arabieren zich terug te trekken uit de multilaterale onderhandelingen zou de doodsteek betekenen voor de plannen in november een economische conferentie in Kairo te houden. Doel van die conferentie is Israel verder te integreren in het Midden-Oosten.

Egypte heeft eerder al gedreigd de conferentie te annuleren als Israel het vredesproces bleef traineren. Premier Netanyahu reageerde daar gisteren op met de mededeling: “Het dreigement, als pressiemiddel, de conferentie in Kairo te annuleren is als de man die dreigt zijn neus af te snijden om zijn gezicht te straffen. Wij luisteren niet naar dit soort dingen.” (Reuter)