THE ECONOMIST

Op uitnodiging van de redactie van The Economist vult de leider van de Britse Labour Party, Tony Blair, drie pagina's over het Britse politieke bestel. Daarin geeft hij aan dat de Britse democratie in een tweede fase van ontwikkeling is aangeland.

In de eerste fase kwam onder meer het algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen tot stand en breidde de bemoeienis van de centrale overheid zich steeds verder uit. Nu het respect voor de politiek afneemt, wordt het hoog tijd voor een democratische vernieuwing die het gezag van de politiek herstelt. Daarvoor is nodig dat de politiek weer dichter bij de mensen komt te staan, wat impliceert dat een deel van de macht van de centrale overheid moet worden overgedragen aan regionale besturen. In Schotland moet een parlement met echte zeggenschap komen, terwijl ook Wales en Londen eigen bevoegdheden dienen te krijgen. Voorts bepleit Blair een Hogerhuis dat niet meer automatisch gevuld wordt door markiezen, baronnen, graven en hertogen. Ook wil hij over bepaalde vraagstukken referenda laten houden.