Sportheld Simpson weer voor de rechter

WASHINGTON, 16 SEPT. Bijna een jaar nadat de Amerikaanse sportheld en televisiester O.J. Simpson werd vrijgesproken van de moord op zijn ex-vrouw Nicole en een vriend van haar, begint morgen een civiele rechtszaak tegen Simpson. Het proces, waarvoor de afgelopen acht maanden al vele verhoren zijn gehouden, is aangespannen door de nabestaanden van de slachtoffers.

In tegenstelling tot de strafzaak, die door televisiekijkers over de hele wereld werd gevolgd, zal deze rechtszaak niet op televisie worden uitgezonden. Rechter Hiroshi Fujisaki heeft daarvoor, tot grote teleurstelling van de Amerikaanse media, geen toestemming gegeven. Hij wilde geen herhaling van de “circus-atmosfeer” die volgens hem bij de strafzaak afbreuk deed aan “de waardigheid van de rechtbank”. Zelfs rechtbanktekenaars zullen niet worden toegelaten. Ook heeft de rechter advocaten en getuigen verboden in het openbaar over de zaak te spreken.

Volgens het Amerikaanse recht kan na vrijspraak in een strafzaak voor hetzelfde misdrijf een veroordeling in een civiel proces volgen - bijvoorbeeld tot het betalen van schadevergoeding. In een civiele zaak worden minder strenge eisen gesteld aan de bewijsvoering dan bij een strafzaak.

De vrijspraak van Simpson, op 3 oktober, leidde tot heftige en sterk verdeelde reacties bij het Amerikaanse publiek. De meeste blanken waren blijkens opiniepeilingen overtuigd van de schuld van de zwarte beroemdheid, en zij waren verontwaardigd over de uitspraak van de (grotendeels zwarte) jury. De meeste zwarte Amerikanen waren echter tevreden met het vonnis en geloofden niet dat Simpsons schuld overtuigend bewezen was. Het racistische verleden van een van de rechercheurs die met de zaak was belast, veroorzaakte grote verontwaardiging. Het afgelopen jaar hebben tientallen advocaten, getuigen, juryleden en aanklagers veel geld verdiend aan boeken en spreekbeurten over hun rol in het proces. Deze keer wordt Simpson verdedigd door andere advocaten.

Sinds zijn vrijspraak heeft Simpson zijn best gedaan om weer maatschappelijk geaccepteerd te worden. De meeste televisiestations en kranten weigerden hem echter te interviewen als hij niet wilde ingaan op bijzonderheden die op zijn schuld lijken te wijzen. Daarop bracht hij in eigen beheer een videoband uit met zijn versie van de gebeurtenissen en een rondleiding door zijn huis. Bij verschillende gelegenheden hield hij spreekbeurten in en buiten de Verenigde Staten, waarbij de problemen die na zijn proces ondervond, weet aan racisme.

Deze week zal waarschijnlijk de selectie van de jury plaatsvinden. Omdat het proces zich niet afspeelt in Los Angeles, zoals de strafzaak, maar in het naburige een grotendeels blanke Santa Monica, zal de jury naar verwachting grotendeels uit blanken bestaan. De nabestaanden van Nicole Brown en Ron Goldman eisen een onbekend bedrag aan schadevergoeding.

Simpson is gelijktijdig ook nog verwikkeld in een proces over de voogdij over zijn twee jongste kinderen, die de ouders van zijn ex-vrouw hem betwisten.