Nazaten van Lugt eisen in Frankrijk hun erfdeel op

ROTTERDAM, 16 SEPT. Drie dochters van kunstverzamelaar Frits Lugt hebben hun erfdeel opgeëist van de zeer waardevolle collectie die hun vader voor zijn dood in 1970 heeft geschonken aan de Stichting Custodia. Dat heeft de secretaris van deze stichting, A. Vriesendorp bevestigd.

De internationaal bekende collectie bestaat uit duizenden schilderijen en tekeningen van onder anderen Rembrandt, Jan Steen en Pieter Brueghel. De waarde van de verzameling, die is ondergebracht in Lugts voormalige woonhuis in Parijs, bedraagt vele tientallen, zo niet honderden miljoenen guldens.

“We zijn verrast”, zegt Vriesendorp. “De kinderen van Lugt hebben destijds namelijk afstand gedaan van hun rechten.” Zij respecteerden daarmee de wens van hun vader die wilde dat de collectie op één plek zou blijven.

Naar de beweegredenen van de dochters kan de secretaris slechts gissen. “Ik denk dat ze proberen erkend te krijgen dat wij hun een betaling moeten doen.” Twee van de dochters wonen in Frankrijk, de derde huist in Zwitserland. Opmerkelijk is dat een van de drie officieel deel uitmaakt van het bestuur van de stichting.

Het duurt zeker nog tot volgend jaar voordat de zaak wordt behandeld door de Franse rechtbank, waar de nazaten van Lugt hun eis hebben neergelegd. Volgens het Franse recht kan een erfenis worden aangevochten tot dertig jaar na iemands overlijden.