Melkert noemt plan Adelmund “gedurfd”

DEN HAAG, 16 SEPT. Voordat aan het sociale zekerheidsstelsel nieuwe rechten worden toegevoegd, moeten eerst de sociale premies omlaag. Minister Melkert (Sociale Zaken) zei dit gisteren voor het Radio 1-journaal.

Melkert reageerde op het rapport van zijn partijgenote Adelmund dat hij “gedurfd” en “interessant” noemt. Adelmund pleit voor een aanpassing van het sociale zekerheidsstelsel, omdat dit achter loopt bij de maatschappelijke werkelijkheid. De vice-fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil onder meer de rechten verbeteren van tijdelijke werkkrachten en van vrouwen.

Wat Melkert betreft zijn dergelijke verbeteringen pas aan de orde als “het draagvlak voor de sociale zekerheid is verbreed”. Voor deze verbreding is het in de visie van Melkert noodzakelijk dat er meer mensen aan de slag komen, omdat dan een geringer bedrag aan uitkeringen nodig is dat bovendien door meer mensen wordt opgebracht.

Om die reden heeft Melkert een positief oordeel over de nadruk die een vergroting van de arbeidsparticipatie krijgt in het PvdA-rapport. “Met meer werkgelegenheid kunnen de premies dalen. Ik kan me voorstellen dat dan stemmen opgaan om de premies iets minder te laten dalen, waarmee je iets meer rechten kunt creëren.” Melkert kan zich daar wel in vinden, zolang de volgorde gehandhaafd blijft: eerst lagere premies en pas dan nieuwe sociale zekerheidsrechten toevoegen. De minister van Sociale Zaken noemde de kritiek van werkgeversorganisaties en de Algemene Rekenkamer op de zogenoemde Melkert-banen “indianenverhalen”. Vooral langdurig werklozen zouden deze extra banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt moeten bezetten. VNO-NCW voorzitter Blankert, zijn collega van het MKB Wijnolst en de Rekenkamer geloven dat de Melkert-banen reguliere banen verdringen.