Meer hoge militairen gepolst voor politie

DEN HAAG, 16 SEPT. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een aantal hoge militairen geselecteerd als kandidaat-korpschef bij de regionale politiekorpsen. Dat heeft een topambtenaar van het departement bevestigd.

Bij het zoeken naar een kandidaat voor de functie van hoofdcommissaris van de Rotterdamse politie, waarvoor vorige maand landmachtgeneraal J.W. Brinkman is geworven, heeft het ministerie ook andere functionarissen uit het leger gescreend en als kandidaat-korpschef vastgelegd.

“Mijn verkenning [binnen het leger] is wel zo breed geweest dat als zich vacatures voordoen waarvan de invulling een probleem blijkt, we uit een breder reservoir dan gebruikelijk kunnen putten”, zegt F.O. Vijselaar, topambtenaar belast met personeelsbeleid bij de politie. Overigens zijn er “geen actuele vacatures”, zegt hij.

De benoeming van generaal Brinkman als korpschef in Rotterdam, per 1 oktober, wordt algemeen beschouwd als een poging om het 'gesloten circuit' van de huidige generatie aan de politieschool opgeleide korpschefs te doorbreken. Burgemeester Peper van Rotterdam wilde voor de opvolging van korpschef R. Hessing buiten de 'carrousel' - de door de politiek afgedwongen standplaatsroulatie van korpschefs - blijven. Peper sprak zijn voorkeur uit voor “een topper uit het leger”. Het kabinet en het departement steunden hem daarin. Vijselaar kreeg daarop de opdracht binnen het leger te gaan scouten.

De benoeming van Brinkman is onder de zittende korpschefs met scepsis ontvangen, maar zij hebben besloten hun bezwaren binnenskamers op het departement aan te kaarten.

    • Hans Steketee