Kritiek Wallage op plan van Bolkestein

DEN HAAG, 16 SEPT. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt de wens van VVD-leider Bolkestein om de vermogensbelasting af te schaffen en de inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens te verlagen onbespreekbaar.

PvdA-fractieleider Wallage zei dat een voortzetting van het paarse kabinet “uiterst onwaarschijnlijk” is als de VVD aan die voorstellen vasthoudt. Hij reageerde daarmee op uitspraken van VVD-leider Bolkestein vorige week maandag in Beverwijk.

Verscheidene PvdA-kopstukken wezen dit weekeinde Bolkesteins voorstellen die leiden tot inkomensverbetering voor de hoogst betaalden dit weekeinde van de hand. Zo zei PvdA-minister Melkert (Sociale Zaken) gisteren voor de NOS-radio dat hij de gedachten van de VVD-leider hooguit ziet als verre toekomstmuziek.

Wallage liet op een PvdA-bijeenkomst in Amersfoort niets heel van Bolkesteins suggestie om de vermogensbelasting stapsgewijs af te schaffen. Ook voelt Wallage niets voor Bolkesteins pleidooi de inkomensbelasting in een volgend kabinet terug te brengen van 60 naar 50 procent. De maatregel zou erin uitmonden dat die hoogste inkomens er pakweg 5000 gulden op vooruit gaan.

“Het is een gevaarlijk voorstel”, zei de PvdA-fractieleider. “We vragen aan veel mensen om loonmatiging. Als je dan de bovenste vier procent van de bevolkingslaag gaat bevoordelen, dat past niet”.