INTERNATIONALE SPECTATOR

Het septembernummer van het maandblad Internationale Spectator is grotendeels gewijd aan Europa. Oud-staatssecretaris van Europese Zaken Piet Dankert keert zich tegen het pleidooi van VVD-leider Bolkestein voor het behoud van het vetorecht in de Europese Unie, ook waar het gaat om de 'klassieke' buitenlandse politiek.

Van echt Europees buitenlands beleid is, door de afspraken van 'Maastricht', nog nauwelijks sprake. Bolkestein wil dat zou houden, Dankert niet. “Ik zou willen streven naar consensus”, schrijft Dankert, “zoals we dat in de EEG meestal doen, ook als besluiten met meerderheid van stemmen kunnen worden genomen. Juist die mogelijkheid van meerderheidsbesluitvorming bevordert de consensus, het zoeken naar een aanvaardbaar compromis.” Dankert constateert dat meerderheidsbesluitvorming in Europa er voorlopig niet in zit, zelfs niet op het terrein van de 'klassieke' buitenlandse politiek. Daarom is het maar het beste de mogelijkheid van een vetorecht open te houden als een vitaal belang van een van de lidstaten in het geding is. Wel moeten dan nauwkeurige afspraken gemaakt worden over wat precies als een vitaal belang kan worden aangemerkt. Maar voorop staat voor Dankert de noodzaak om te blijven streven naar besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid, al was het maar om te voorkomen dat de Europese Unie anders, hoewel een economische reus, een politieke dwerg blijft.