HET LEK ZIT BIJ DE VOORLICHTING

Toen Bolkestein opriep het lekken voorafgaand aan Prinsjesdag tegen te gaan, wist hij al dat dit onbegonnen werk was. Het schip van staat is immers het enige vaartuig dat aan de top lekt, zoals een politiek gezegde luidt? Een staaltje daarvan speelde zich onlangs af op het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Enkele weken geleden keerde minister Margreeth de Boer terug op haar departement na een vergadering van de ministerraad. Meteen riep zij haar naaste medewerkers bij zich. Ze had nu iets binnengehaald dat onder geen beding naar buiten mocht komen, zei ze tegen haar intimi. Van haar collega-ministers had ze 750 miljoen gulden los weten te peuteren voor extra maatregelen om de uitstoot van schadelijke gassen tegen te gaan. Of iedereen er maar zorg voor wilde dragen dat dit nieuws niet voor Prinsjesdag naar buiten kwam. Terwijl het gezelschap nog aan het nagenieten was, werd één van De Boers medewerkers, de persvoorlichter, met spoed naar de telefoon geroepen. Hoe het precies zat met “die 750 miljoen” wilde de journalist aan de andere kant van de lijn weten. Over zijn bron deed hij niet moeilijk. Het was namelijk kort daarvoor gewoon meegedeeld tijdens een briefing van de rijksvoorlichtingsdienst. De directeur van de RVD had dat op zijn beurt weer gedaan op last van premier Kok. Lekken komt, kortom, in de beste kringen voor.

    • Mark Kranenburg