Het Ives Ensemble over subsidie

“Met een meerjarige subsidie wordt onze droom werkelijkheid ieder jaar drie projecten te realiseren waarvan wij de artistieke noodzaak zien. Het uitgangspunt is hierbij ongedirigeerde kamermuziek met een accent op de Amerikaanse avantgarde van deze eeuw.”

Morgen, op Prinsjesdag, publiceert presenteert staatssecretaris Nuis zijn vierjaarlijkse Cultuurnota, waarin hij onder meer de toekenningen van meerjarige subsidies presenteert. Componist Richard Rijnvos (31) is zakelijk leider van het Ives Ensemble, dat ditmaal voor het eerst een structurele subsidie aanvroeg.

“Ik maak me absoluut geen illusies over de uitslag. In de Advies Cultuurnota van de Raad voor Cultuur staat dat wij ons kunnen meten met de nu reeds meerjarig gesubsidieerde ensembles, maar alleen in het Kunstenplan zullen geraken als de uitbreiding van het budget ook zodanig is als de Raad zich voorstelt, te weten 58 miljoen gulden. Ik geloof niet dat die er komt. Het voorbehoud van de Raad is aanvechtbaar. Je kunt je afvragen of het niet moediger was geweest om keuzen te maken, zoals in de discipline Theater en Dans is gedaan. Sommige gezelschappen gaan er hier wat de Raad betreft uit, andere komen er in. Bij Muziek en Muziektheater laat zij alles bij het oude, hoewel zij vindt dat een aantal nieuwkomers een kans moet krijgen.

“Voor ons is de noodzaak ontzettend groot om een structurele subsidie in de wacht te slepen omdat er tot nu toe absoluut geen geld was voor het dagelijks bestuur. Samen met oprichter John Snijders run ik al jarenlang dit ensemble, maar dat doe ik helemaal voor nop. Dat is een dagtaak, maar ons geld is net genoeg om de musici te betalen.

“Hoewel het ensemble nu tien jaar bestaat, heeft het in de eerste jaren een nogal knipperlicht-achtig bestaan geleid - we deden eens een concert en dan weer eens een poosje niets. Ik ben sinds augustus '91 zakelijk leider en vanaf dat moment heeft het ensemble een hoge vlucht genomen. We zijn cd's gaan maken, de concertaantallen zijn gestaag gegroeid en steeds vaker spelen we in het buitenland. Net toen ik werd aangesteld was er nieuwe ronde voor de meerjarige subsidie. Meedingen was echter uitgesloten. Je kan niet zo maar tegen het ministerie zeggen: 'we zijn net nieuw en kom maar op met je geld'. Je moet je eerst bewijzen, dat is terecht.

“Een structurele subsidie is mede van belang omdat het aanvragen van projectsubsidies zo ongelooflijk frustrerend is. Je moet per produktie verantwoording afleggen, zowel artistiek als financieel. Bij het Ives Ensemble kwam dat er de laatste vier jaar op neer dat nagenoeg alle programma's artistiek positief beoordeeld werden, maar dat er bij het Fonds voor de Podiumkunsten per jaar slechts geld is voor één honorering.

“Ogenschijnlijk gaapt er een kloof tussen de huidige jaarlijkse exploitatiekosten (1.26 ton) en de gewenste exploitatie (ruim vier ton). De huidige exploitatiecijfers zijn evenwel gebaseerd op het gegeven dat we van het Fonds voor de Podiumkunsten maar één produktie gehonoreerd krijgen. Het liefst zouden we betaald drie programma's doen. Tel hierbij de overheadkosten, reiskosten en wat dies meer zij, en je komt aan het gevraagde bedrag.

“Als we niets krijgen blijven we afhankelijk van het Fonds voor de Podiumkunsten. We vinden nog steeds drie projecten per seizoen artistiek noodzakelijk. Maar daarvan zal er slechts één worden gerealiseerd zonder die meerjarige subsidie.

    • Emile Wennekes