FOREIGN AFFAIRS

De historicus Walter Laqueur wijdt in het september/oktober-nummer van het Amerikaanse tijdschrift Foreign Affairs een beschouwing aan het postmodern terrorisme. Aan het einde van het tweede millennium is er een neiging naar vormen van bewust opgeroepen apocalyps, een hang naar een fundamentele omwenteling langs de weg van het geweld.

Terrorisme lijkt het substituut te worden voor de grote oorlogen die gevoerd zijn in de negentiende en twintigste eeuw. De ideologisch bevlogen terrorist heeft daarbij de laatste jaren plaats gemaakt voor de etnische terrorist. Het gevaar dat de nieuwe terrorist zich zal gaan bedienen van nucleaire wapens acht Laqueur niet zo groot, maar de kans op het gebruik van chemische en biologisch massavernietigingswapens neemt toe. Het optreden van de Aum Shinrikyo-secte, die met gifgas een aanslag pleegde in de Japanse metro, is daarvan een indicatie. De wereldwijde informatienetwerken maken de samenleving bovendien nog kwetsbaarder voor nieuwe, ongekende vormen van infoterrorisme en cyberoorlog, mogelijk door uiterst kleine groepen.