Duitsland wil volgende keer ook WW snoeien

BONN, 16 SEPT. De Duitse regering wil bij een volgende bezuinigingsronde de hoogte en duur van de werkloosheidsuitkeringen hard aanpakken. Dat zei minister van gezondheidszorg Horst Seehofer (CSU) het afgelopen weekeinde. Tegelijkertijd dreigen de vakbonden met stakingen als de werkgevers al op 1 oktober de korting op de ziektewet-uitkeringen invoeren.

Minister Seehofer (CSU) zei dat de bezuinigingsmaatregelen waartoe vorige week is besloten, nog maar een “minimumprogramma” zijn. Op het gebied van belastingen, ziektekosten en pensioenen moet nog veel meer bezuinigd worden, vindt hij.

Vrijdag keurde de Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, de belangrijkste maatregelen van de regering goed om het ziektegeld te verminderen van 100 naar 80 procent, ontslagregelingen in kleinere bedrijven te versoepelen en de pensioengerechtigde leeftijd van vrouwen te verhogen van 60 naar 65 jaar.

Seehofer vindt dat Duitse werklozen het werk moeten doen wat nu verricht wordt door een half miljoen buitenlandse seizoenarbeiders. Daarmee kunnen miljarden marken worden bespaard bij de arbeidsbureaus. Wie slecht betaalde banen in de landbouw of horeca afwijst, mag “geen geld meer krijgen van het arbeidsbureau”, zei de minister. Overwogen wordt een werkloze die een baan weigert eerst te korten. Wie tot twee keer toe een aangeboden baan van de hand wijst, verliest zijn uitkering.

De CDU-politicus Hansjürgen Doss sloot zich bij Seehofer aan. Doss verklaarde dat het in Duitsland ontbreekt “aan de noodzakelijke druk” op werklozen. FDP-begrotingsspecialist Wolfgang Weng sloot een ingrijpende nieuwe bezuinigingsronde op korte termijn niet uit.

Seehofer, Doss en Weng vertegenwoordigen niet de hele regeringscoalitie, maar zij geven wel de richting aan waarin binnen het kabinet-Kohl wordt nagedacht over hervorming van de sociale zekerheid. Ook minister Manfred Kanther (CDU) van binnenlandse zaken gaat harde ingrepen niet uit de weg. Hij wil een einde maken aan de snelle stijging van ambtenarenpensioenen die een loden last vormen voor de staat. Kanther overweegt de hoogte van de pensioenen aan te pakken en wil vervroegd uittreden tegengaan.

Intussen lieten de metaalwerkgevers weten dat zij de goedgekeurde vermindering van de uitkering bij ziekte van 100 naar 80 procent al met ingang van 1 oktober willen doorvoeren. De voorzitter van de bond voor metaalwerkgevers in Baden-Württemberg, Dieter Hundt, kondigde zaterdag aan dat de werkgevers “automatisch” de nieuwe wettelijke regeling zullen toepassen. Hundt zei dat de in de CAO gemaakte afspraken intenties waren en niet bindend zijn.

Hij waarschuwde de IG Metall, de machtige metaalvakbond, dit thema niet te “emotionaliseren'. “We hebben deze kostenbesparing hard nodig om concurrerend te blijven', aldus de metaalwerkgever. Hij noemde de situatie in de metaal “onveranderd gespannen” en verwees naar een onderzoek van het economische instituut Ifo (Institut für Wirtschaftsforschung) in München waaruit blijkt dat 35 procent van de metaalondernemingen in de rode cijfers zit.

De vakbeweging dreigde het weekeinde met scherpe acties als de werkgevers de cao's willen openbreken om de ziekte-uitkering te korten. “De uitkering van 100 procent bij ziekte zal desnoods met stakingen worden verdedigd”, verklaarde bestuurslid Ursula Engelen-Kefer van de grootste Duitse vakcentrale DGB. Wolfgang Warburg, plaatsvervangend voorzitter van de ambtenarenbond ÖTV,zei dat er beslist gestaakt gaat worden als de overheid zich niet aan de bestaande CAO-afspraken houdt.

De bundeling van christendemocratische werknemers, CDA, waarvan ook CDU-minister Norbert Blüm van sociale zaken lid is, probeert een confrontatie tussen werkgevers en werknemers te vermijden. Uit angst voor sociale onrust dringen ze er bij bondskanselier Helmut Kohl op aan hernieuwde besprekingen te beginnen. Er is een nieuw solidariteitspact nodig tussen werkgevers en werknemers, vindt het CDA, een invloedrijke lobby binnen het CDU.

    • Michèle de Waard