Drs. D. Vertogen

Drs. D. Vertogen is per 3 september benoemd tot financieel directeur van Triple P. Hij zal op de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgedragen als statutair financieel directeur. Eerder was Vertogen werkzaam bij Deloitte & Touche, Van Leeuwen Buizen Groep en Delft Instruments.