Donoren: India moet kindslaven bevrijden

NEW DELHI, 16 SEPT. Een Amerikaanse mensenrechten-groepering heeft vandaag aan de vooravond van een tweedaagse internationale donorconferentie in Tokio over ontwikkelingshulp aan India opgeroepen om de Indiase regering onder druk te zetten miljoenen kinderen te bevrijden die als schuldslaven werken.

Het fenomeen van de schuldslavernij, waarbij kinderen door arme ouders aan schuldeisers als arbeiders ter beschikking worden gesteld, is nog altijd wijd verbreid. In een vanmorgen gepubliceerd rapport schrijft Human Rights Watch dat ten minste vijftien miljoen Indiase kinderen in schuldslavernij verkeren.

Het totale aantal werkende kinderen in India werd door de organisatie op 60 tot 115 miljoen geraamd. Deze schatting ligt boven die van de Indiase regering, die een cijfer van achttien miljoen hanteert, en boven die van niet-gouvernementele instellingen die van 55 miljoen kinderarbeiders spreken.

De kinderen in schuldslavernij krijgen geen loon en moeten vaak zeer hard en onder erbarmelijke omstandigheden werken. In sommige gevallen verkeren de kinderen, en ook hun ouders, zelfs al generaties lang in schuldslavernij. Het gaat daarbij soms om schulden van omgerekend slechts 25 gulden. Veel kinderen in schuldslavernij zijn werkzaam in de zijde-industrie, bedrijfjes die sigaretten voor de arme man produceren, tapijtweverijen en de leerindustrie.

Het Indiase Hooggerechtshof heeft verklaard dat schuldslaven dienen te worden vrijgelaten en geholpen, maar, zoals vaker in India, wordt de wet aan alle kanten met voeten getreden. De schuldslaven, die niet kunnen lezen of schrijven en in grote achterlijkheid leven, zijn zich bovendien meestal zelf niet bewust van hun rechten.

“De handelspartners van India zouden de invloed die ze kunnen uitoefenen door de verlening van algemene handelsvoordelen moeten gebruiken om de regering te stimuleren de schuldslavernij uit te bannen en de betrokken kinderen te helpen en te onderwijzen”, aldus het rapport.