Bankgeheim Zwitsers opzij bij onderzoek nazi-goud

AMSTERDAM, 16 SEPT. De Zwitserse regering wil het bankgeheim opheffen om het onderzoek te vergemakkelijken naar geroofde bezittingen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nazi-regime bij Zwitserse banken zijn ondergebracht.

Vanmorgen maakte de Zwitserse regering bekend met een wetsvoorstel van die strekking te komen.

De maatregel komt nadat de discussie over het 'nazi-goud' in Zwitserland in een stroomversnelling is geraakt en de internationale reputatie van het land steeds grotere schade berokkent. Vorige week publiceerde het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken een onderzoek waaruit bleek dat Zwitserland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog beschikte over 500 miljoen dollar aan goud dat door de nazi's was ondergebracht bij Zwitserse banken.

Het Zwitserse bankgeheim staat tot nu toe onderzoek in de weg. De voorgenomen wet zal, indien zij wordt aangenomen door het parlement, op zijn vroegst eind dit jaar van kracht worden.

Na de oorlog kwamen Zwitserland en de geallieerde mogendheden een terugbetaling overeen van een geringe hoeveelheid van dat goud. Bijna negentig procent, met een huidige marktwaarde van vier miljard dollar (6,8 miljard gulden), zou nog steeds in het bezit zijn van die banken. De vice-voorzitter van het Joods Wereldcongres, Ruben Beraja, zei dit weekeinde in Argentinië dat een deel hiervan uiteindelijk bij Argentijnse banken terecht is gekomen.

Het zondagsblad Sonntags Zeitung berichtte gisteren op basis van documenten uit Duitse archieven dat, afgezien van geroofd goud, ook voor “enkele honderden miljoenen dollars” aan juwelen van joodse burgers in Zwitserland zijn doorverkocht. “Zwitserse handelaren waren de helers van de Holocaust”, zo concludeert de krant in zijn hoofdartikel.

Volgens Zwitserse en Britse kranten zou de Zwitserse regering ook overwegen een werkgroep van experts in het leven te roepen die de kwestie moet onderzoeken.

Het onderzoek zal daarbij niet beperkt blijven tot banken, maar zich ook uitstrekken tot andere betrokken instellingen en particulieren.