Wethouder vreesde tweedeling in cultuur

De Nijmeegse wethouder Alofs is opgestapt omdat ze zich niet kon verenigen met de bezuinigingen van B en W. Het besluit heeft tot beroering geleid.

NIJMEGEN, 14 SEPT. Het huis is een zee van bloemen, bij de voordeur afgegeven door sympathisanten. Het bandje van het antwoordapparaat staat vol met troostende woorden en opbeurende berichten. Cultureel Nijmegen is naar eigen zeggen regelrecht geschokt en verbijsterd door het aftreden van D66-wethouder M. Alofs (46). Ze kon zich niet verenigen met de bezuinigingsplannen van het college van B en W. Alofs moest drie miljoen gulden inleveren, eenderde van het totale bezuinigingsbedrag, en dat vond de wethouder van cultuur een aanslag op haar geloofwaardigheid. Cultuur, zo meent ze, wordt op deze manier onbetaalbaar voor de lagere inkomens: er komt een tweedeling tussen mensen die wel en mensen die niet van culturele voorzieningen gebruik kunnen maken.

Opmaat tot het aftreden van Alofs was een tweedaagse bijeenkomst, medio vorige week. Toen kwamen de directeuren van de gemeentelijke diensten met het college van B en W op de hei bijeen om te spreken over grootschalige investeringen in het leefklimaat van de stad. Het college heeft in totaal tien miljoen gulden nodig voor de ontwikkeling van een beter winkelcentrum, meer banen en betere woningen in het centrum.

Het resultaat van die tien-miljoen-gulden-bijeenkomst was een groot aantal zogenoemde ombuigingsmaatregelen, voor een belangrijk deel bij culturele instellingen als bibliotheek en stadsschouwburg. Ook de eigen diensten moeten efficiënter gaan werken. In de plannen van B en W moet de bibliotheek in 1999 380.000 gulden bezuinigen en worden de lonen bevroren, wat nog eens 500.000 gulden moet opleveren. Op het bibliotheekabonnement van veertig gulden legt de gemeente een bedrag 188 gulden bij. Die verhouding is veel te scheef, zo vinden B en W.

Directeur A. Hilderink van de bibliotheek is nog steeds lichtelijk verbouwereerd. “Medio 1999 hebben we hier, dankzij de inspanningen van wethouder Alofs, een goednieuwe bibliotheek. Maar als de plannen van B en W doorgaan hebben we geen geld om er ook boeken in te zetten.” Hilderink noemt het vertrek van Alofs een verlies voor de stad. “Ze heeft zich altijd achter de belangen van de bibliotheek geschaard en wist bij eerdere bezuinigingen de schade altijd te beperken. Er is nu niemand meer die de bezuinigingen kan bestrijden.”

Niet bekend

Van Hees noemt, nu hij de plannen kent, de bezuinigingen “ridicuul”. “Dit is voor ons niet haalbaar. Afbraakbeleid, dat is het.” D66 wil de komende weken - de raad vergadert medio oktober over het voorstel - achterhalen of de plannen inhoudelijk wel gesteund moeten worden en de partij wil weten waarom het college deze procedure heeft gevolgd. “Het worden nog roerige weken, hier in Nijmegen.”

    • André Ritsema