Tabaksaccijns

W. Roelofs van de Stichting Sigaretten Industrie betoogt dat sigaretten aanzienlijk in prijs zijn gestegen maar er tegelijkertijd meer jongeren zijn gaan roken (NRC HANDELSBLAD, 4 september). Vervolgens stelt hij: “Een duidelijker bewijs dat accijnsverhoging niet werkt, is er niet”.

Dit is echter volstrekte flauwekul. Behalve een prijsverhoging kunnen ook andere factoren het rookgedrag van jongeren bepalen (zoals sociaal-economische veranderingen of het ontstaan van nieuwe jeugd-culturen), waardoor per saldo toch meer jongeren kunnen gaan roken. Voordat de werking van andere oorzaken is onderzocht, kan weinig zinnigs worden gezegd over het effect van een accijnsverhoging op tabak. Vreemd genoeg geeft Roelofs dat zelf ook al aan: 'Als het aantal rokende jongeren over een aantal jaren afneemt, dan is niet aan te geven of dit door de voorlichting of door hogere accijns komt.' Kennelijk is Roelofs, daar waar nodig, bereid een loopje met de logica te nemen om zijn achterban te behagen.

    • J. Netten