Studs Terkel

Frits Abrahams schrijft in 'Oog in oog' van 11 septemer over de 'schrijvende journalistiek' en noemt hier het boek Working uit 1972 van de Amerikaanse journalist Studs Terkel. Dat is jammer, want Terkel, geboren 1912, was een radiojournalist die beroemd werd door zijn methode van de 'oral history'.

Hij liet mensen vertellen over hun persoonlijke wederwaardigheden tijdens saillante gebeurtenissen en periodes, zoals de crisisjaren dertig. Zijn vele boeken zijn slechts bewerkte transcripts van die uitzendingen vanuit Chicago gedurende tientallen jaren. Lees ook: Hard Times 1986, Race 1992, American Dream 1981, Division Street 1967 en de vertaling De Goede Oorlog welke in 1985 bij Veen werd uitgegeven.

    • Hen Vreekamp