Paars pensioen

Als je de berichten moet geloven bestaat er nogal wat steun voor de plannen van het kabinet om het huidige eindloon-systeem als grondslag voor de pensioenberekening te vervangen door het zogeheten middelloon-systeem. Dat is merkwaardig!

Het middelloonsysteem is een ramp voor degenen die al niet zo jong meer zijn en, zoals dus heel veel voorkomt, geen redelijke pensioengrondslag hebben kunnen verwerven, helemaal als ze ook nog eens voortijdig uit het arbeidsproces zijn verdwenen. Van het toch al bij lange na niet volledige pensioen dat ze in elk geval nog mochten verwachten, wordt dan nog eens een flink deel wegbezuinigd (weggeroofd is een beter woord).

Het is te hopen dat het allemaal niet doorgaat!

    • J.W.J. Messbauer