Onbegrensde gokkansen op internet en 06-lijn

ROTTERDAM 14 SEPT. Nieuwe media bieden bijna onbegrensde mogelijkheden tot gokken en de kennis over gok- en kansspelen is de laatste jaren weggevloeid bij de politie. De Wet op de Kansspelen zal hierdoor steeds moeilijker te handhaven zijn.

Dit stelden specialisten donderdag in Rotterdam op het congres Kansspelen Herijkt, een evaluatie en beoordeling van de door het kabinet herijkte Nota Kansspelen.

Volgens onderzoeker A. van 't Veer van de Erasmus Universiteit blijkt uit de kabinetsnota dat de regering nieuwe technologieën nog teveel als een noviteit beschouwt en daardoor niet beseft dat de mogelijkheden om (illegaal) te gokken steeds meer toenemen. “In de dagelijkse praktijk was en is het gebruik van nieuwe technieken en het aanbod van kansspelen via nieuwe media echter omvangrijk”, aldus de onderzoeker.

Staatssecretaris van justitie E. Schmitz kondigde op het congres aan dat haar ministerie nog dit jaar een onderzoek start naar de mogelijkheden om het elektronisch gokken via bijvoorbeeld Internet en 06-nummers aan te pakken. Volgens Van 't Veer hebben veel ondernemers hun blik aanvankelijk “ter lering ende vermaeck” op de elektronische snelweg gericht, maar is op het Internet inmiddels sprake van een gokcircuit waarin naar schatting jaarlijks wereldwijd zo'n tien miljard dollar in omgaat.

Ook op verschillende Nederlandse Internet-sites worden diverse gokspelen aangeboden. Zo bieden ondernemingen diverse sportpools aan (zoals voetbalpool, Tourpool of GrandPrixpool) en biedt het Tele Amusement Centre mogelijkheden om interactieve fruitautomaten te bespelen. De speler installeert software op zijn computer en speelt direct met inzet van zijn eigen bankrekening.

De onderzoeker acht het door deze ontwikkelingen onomkomenlijk dat vergunningen en spelregelementen een bepaling krijgen die toeziet op het gebruik van (computer)netwerken. Van 't Veer vindt bovendien dat het door Schmitz aangekondigde onderzoek moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke, deskundige instantie.

Van 't Veer: “Te vaak hebben bij regulering van de kansspelen in Nederland de belangen van verschillende departementen of maatschappelijke instellingen een rationele keuze voor een doeltreffend beleid in de weg gestaan.”

De Amsterdamse officier van Justitie M. van Zwieteren betoogde dat ook de controle op de alom bekende kansspelen erg moeilijk is geworden. Volgens Van Zwieteren is veel kennis over de Wet op de Kansspelen “weggelekt” bij de politie. Van Zwieteren: “Vroeger was er een speciale unit die zich met dit probleem bezighield, maar een aantal jaren terug is die specialiteit bij veel korpsen, in elk geval in Amsterdam, bij de wijkteams gelegd. Omdat handhaving van de Wet op de Kansspelen weinig prioriteit genoot, hebben de betrokkenen weinig kennis en ervaring opgedaan in dit probleem.”

Volgens de officier is een bijkomend probleem dat er geen eenduidige richtlijnen zijn om te beoordelen of een nieuw spel een behendigheids- dan wel een gokspel is. Van Zwieteren heeft het al verscheidene malen tot aan de Hoge Raad moeten procederen om een spel aan de wettelijke kaders te laten toetsen. Ze pleitte dan ook voor de oprichting van een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat met gezag bepaalt of een spel een kansspel is of niet. Exploitanten zouden nieuwe spelen van te voren moeten laten toetsen. “Het moeras van opsporing waarin wij ons nu bevinden, moet veranderen in een overzichtelijke Hollandse polder”, zei Van Zwieteren.

Onderzoeker Van 't Veer ziet weinig heil in een dergelijk instituut. “ Ik betwijfel of ondernemingen een nieuw spel zullen aanmelden. Bovendien zijn de mogelijkheden om anoniem te blijven legio op Internet. Ook zullen ondernemingen uitwijken naar landen als Lichtenstein of Belize waar nauwlijks regelgeving is op het gebied van de kansspelen.”

Daarnaast meent Van 't Veer dat technologische mogelijkheden van grote invloed zijn op het onderscheid tussen kansspelen en behendigheidsspelen. Van 't Veer: “Iemand die via een computer 'online' deelneemt aan wat wij een gokspel noemen, kan zijn winstkans behoorlijk beïnvloeden. Zo kan hij een computer gebruiken om zijn optimale beslissing of maximale winst te berekenen. Het is dan ook de vraag of je een dergelijke multimediale spelvorm een kansspel mag noemen.”