Nederland helpt Berlijn met haven

AQMSTERDAM, 14 SEPT. Nederland gaat Berlijn mogelijk adviseren over de ontwikkeling van zijn binnenhaven. De Berlijnse regering en het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag gaan de mogelijkheden na van een gezamenlijk project waarbij Nederland de expertise op dit terrein levert.?Dit is de uitkomst van een gesprek tussen minister Jorritsma en een delegatie uit Berlijn onder leiding van senator (minister) van Economische Zaken en Bedrijfsleven Elmar Pieroth.

Berlijn werkt aan versterking van zijn economische positie. De binnenhaven, die jarenlang niet in gebruik is geweest, kan daarbij een rol spelen. De aansluiting op de omliggende waterwegen moet verbeterd worden. Vooral de sluizen geven problemen. De delegatie uit Berlijn wierf vrijdag in Amsterdam bedrijven die willen investeren of samenwerken met ondernemingen in de Duitse hoofdstad. Op het ogenblik zijn zo'n zestig Nederlandse bedrijven in en om Berlijn, woonplaats van ruim 2400 Nederlanders, gevestigd. (ANP)