Hoge vrouwen

Het getuigt van weinig verbeeldingskracht dat men voor de loopbaancampagne van overheid en bedrijfsleven voor vrouwen slechts de Engelse naam 'Opportunity' (NRC Handelsblad, 4 september) heeft kunnen bedenken: een steriele naam. Als er in ons land één vrouw is die een hoge functie sinds jaar en dag voorbeeldig uitoefent, dan zou de naam 'Beatrix' een inspirerend voorbeeld zijn geweest. Jammer genoeg, de naam staat al vast. Maar men zou de bedoeling toch kunnen verduidelijken door het programma na het Engelse woord als ondertitel te geven: 'vooruit met de geit'.

    • A.L. van Beek Hzn