HERINGS 2

Verbazing en boosheid zijn als sleutelbegrippen toe te kennen aan de reacties die bij de Landelijke Huisartsen Vereniging zijn binnengekomen op het interview met dr. Ron Herings in W&O van zaterdag 31 augustus. Hij komt tot uitspraken die in grote mate onrecht doen aan het werk van de huisarts in Nederland.

Uitspraken die niet zijn gestoeld op een wetenschappelijke onderbouwing, maar op een mening die past bij een gedachtenwisseling aan de borreltafel.

Als motivatie waarom huisartsen de medicatiebewaking zouden moeten overlaten aan apothekers zegt Herings: “omdat er al eeuwen apothekers zijn!” Terwijl ook hij zou moeten weten dat juist in deze tijd de computer in de huisartspraktijk beter in staat is invulling te geven aan de medicatiebewaking dan het geautomatiseerde afleverbestand van de apotheker.

De taak van de apotheker wordt voorts onderbouwd met een verwijzing naar het voorschrijfgedrag van huisartsen. “Inderdaad gaat het vaak om de raarste dingen (...) maar waar de huisarts om vraagt omdat zijn vader die middelen ook al voorschreef”. Waar slaat dit op? Niet op een serieuze analyse van het voorschrijfgedrag van de huisarts. Zijn de denkbeelden van de heer Herings in de rest van het artikel ook gebaseerd op dergelijke uitgangspunten, vragen velen zich verschrikt af. Bovendien, de standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap met medicatie-adviezen, de verplichte na- en bijscholing van de huisarts, de verschillende formularia voor de huisartspraktijk, de activiteiten om tot voorschrijven op stofnaam over te gaan en het farmaco-therapie-overleg tussen huisartsen en apothekers: kennelijk zijn al deze ontwikkelingen van de laatste jaren aan de geïnterviewde voorbijgegaan. Is hij er misschien ook niet van op de hoogte dat steeds meer door de apotheker afgeleverde preparaten in de fabriek in plaats van in de apotheek worden bereid? Als negatieve klap op de vuurpijl krijgen de huisartsen ook nog eens een grote hoeveelheid onnodige heupfracturen in de schoenen geschoven die de samenleving vele tientallen miljoenen per jaar kosten.

De huisartsen die ons benaderden hebben verschillende negatieve kwalificaties gebruikt. De term 'schandelijk' dekt de lading nog het beste. Wij delen dat oordeel.