GEKETEND 2

Het zeer boeiende artikel 'Het geketende onderzoek' van Dirk van Delft in de Wetenschap en Onderwijs bijlage van 31 augustus zet mij ertoe aan een kleine aanvulling te geven. Van Delft beperkt zich tot de activiteiten van de laboratoria van grote internationale bedrijven zoals Philips, Shell en AKZO.

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) ziet echter ook het grote belang van het fundamentele onderzoek. Sinds enkele decennia heeft een aantal MKB's een weg gevonden om de kloof tussen hen en het fundamentele onderzoek te verkleinen door bij te dragen aan de uitvoering van wetenschappelijke projecten bij onderzoekinstellingen in binnen- en buitenland. Aandachtsgebieden zijn o.a. de hoge energiefysica (grote deeltjesversnellers bij CERN te Genève en DESY in Hamburg) en de plasmafysica (magnetische plasma opsluitingsexperimenten bij JET Culham, TFTR Princeton ten behoeve van het kernfusie-onderzoek). De 'uitvinders' en 'ontwikkelaars' in de betrokken bedrijven vormen een team met de 'ontdekkers' in bovengenoemde onderzoekinstellingen. (Dr.ir. H. Becker formuleerde dit onderscheid in één van zijn interviews.) Ervaringen opgedaan met deze samenwerking leidden, ruim tien jaar geleden, tot het initiatief van twee Nederlandse kenniscentra en enkele Nederlandse bedrijven om een samenwerkingsverband op te richten onder de naam 'Dutch Scientific'. Deze organisatie, ondersteund door de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, heeft tot doel een brug te vormen tussen het Nederlandse bedrijfsleven en het wetenschappelijk onderzoek. En dit is niet zonder resultaat gebleven. De organisatie heeft thans een kleine dertig leden, resulterende in een toenemende kennisuitwisseling door deelname van Nederlandse bedrijven aan de uitvoering van wetenschappelijke experimenten. De door prof.dr. H.B.G. Casimir geformuleerde Wetenschap-Technologiespiraal is hierdoor een feit.

    • Ir. J. Lisser