China beschermt 'reine geest'

PEKING, 14 SEPT.China heeft deze week maatregelen genomen om de toegang tot ruim honderd World Wide Web sites onmogelijk te maken. Gebruikers van Internet zijn sinds maandag niet meer in staat informatie te halen uit de sites van de Taiwanese regering, de Hongkongse media, mensenrechtenorganisaties en pornografie-aanbieders. Ook de pagina's van verschillende Amerikaanse nieuwsleveranciers, waaronder CNN, de Washington Post en de Los Angeles Times zijn niet langer toegankelijk.

De Chinese autoriteiten hebben met de stap gevolg gegeven aan een partijdecreet van eind vorig jaar, waarin werd vastgesteld dat Internet schadelijke gevolgen kan hebben voor de 'spirituele reinheid' van het Chinese volk. Dat de controlemaatregelen tot deze week op zich hebben laten wachten, heeft vooral te maken met het feit dat Internet pas vorig jaar op de Chinese markt werd geïntroduceerd en dat het de autoriteiten eenvoudigweg ontbrak aan de juiste technologie om World Wide Web sites te blokkeren. Maar uitgebreid pnderzoek en een studiebezoek in juli van Ding Guangen van het Chinese ministerie van propaganda aan Singapore, hebben geresulteerd in de sluiting van de meer dan honderd sites.

Ondanks het relatief gering aantal Chinezen dat is aangesloten op Internet - een kleine honderdduizend mensen - heerst in Peking de gedachte dat, wanneer mensen van buitenaf pornografie op China kunnen loslaten, het een fluitje van een cent is voor andere kwaadwilligen staatsondermijnende ideeën te verspreiden. Samen met het besluit van de autoriteiten begin dit jaar om buitenlandse leveranciers van economische informatie te te onderwerpen aan de Chinese censuur, bevestigt de laatste maatregel volgens sommigen dat de Chinese regering vreest dat internationale computernetwerken een platform bieden voor Chinese intellectuelen die off line genoodzaakt zijn hun mond te houden. Vooral op de Chinese universiteiten maken docenten, maar vooral ook studenten - en dus veel meer mensen dan het aantal aansluitingen doet vermoeden - gretig gebruik van de toegang die het World Wide Web biedt tot buitenlandse bibliotheken en collega's.

China's Internetdienst, Chinanet, die door de overheid wordt gecontroleerd, heeft onlangs zijn klanten een 'verklaring van verantwoordelijkheid' gestuurd die zij moeten ondertekenen en retourneren. In de verklaring is vastgelegd dat gebruikers de wetten van China respecteren en de staatsveiligheid niet op het spel zetten. Ook moeten alle Internetgebruikers zich laten registreren bij de politie.

    • Floris-Jan van Luyn