BOLKESTEIN 1

De titel 'Eerst de feiten, dan de thema's' boven het artikel van Frits Bolkestein in W&O van 7 september 1996 slaat de spijker op zijn kop. Helaas geldt dat niet helemaal voor het artikel zelf. Bolkestein pleit er voor om het vak Mens- en Maatschappijwetenschappen (MMW) in de bovenbouw van Havo en VWO te schrappen en de daarvoor beschikbare uren te wijden aan de vakken geschiedenis en maatschappijleer.

Feit: het vak MMW is reeds op 27 juni in het door Bolkestein aangehaalde overleg van de vaste Kamercommissie van OC&W met staatssecretaris Netelenbos geschrapt ten gunste van de vakken geschiedenis en maatschappijleer. Met het betoog in het artikel is verder niets mis. De argumentatie komt zelfs sterk overeen met die van de woordvoerders van D66 en de VVD in dat bewuste Kameroverleg. Maar ook hier geldt 'Eerst de feiten, dan de thema's', want een thema zonder feit leidt tot een verhaal zonder actualiteit.

    • Tweede-Kamerlid D66
    • Ursie Lambrechts