Bende Apeldoorn

ZUTPHEN, 14 SEPT. Zeven meisjes van de Bende van Apeldoorn hebben jeugdstraffen gekregen van de Zutphense kinderrechter. Eén meisje is vrijgesproken en één zaak werd aangehouden. De zwaarste jeugddetentiestraf van vijf maanden, waarvan een deel voorwaardelijk, is omgezet in een taakstraf.