Arafat krijgt extra steun van Japanse regering

TOKIO, 14 SEPT.De Palestijnse leider Yasser Arafat heeft deze week Japan verlaten met drie miljoen dollar extra steungelden en de toezegging van premier Ryutaro Hashimoto dat Japan “elke gelegenheid te baat zal nemen om een beroep te doen op Israel om te streven naar vrede in de regio”. Japan steunt Arafat nu het vredesproces moeilijke tijden doormaakt.

Het derde bezoek van Arafat aan Japan heeft deze week, naast de extra steun, opgeleverd dat Japan jaarlijks 120 jonge Palestijnen zal gaan opleiden en een onderzoekscommissie stuurt om te zien hoe de voedselproduktie kan worden verbeterd, eventueel gevolgd door nog meer financile steun. Het jonge Palestijnse zelfbestuur heeft inmiddels ruim 200 miljoen dollar van Japan ontvangen. En Arafat, leider van dit bestuur, kreeg deze week voor het eerst de eer van een ontmoeting met de keizer.

Japan heeft jarenlang exclusief aan de Arabische zijde gestaan in het conflict in het Midden-Oosten. Het is nog steeds het belangrijkste donorland voor de Israelische buurlanden Jordanië en Syrië, en staat op een vijfde plaats voor hulp aan Egypte. Maar sinds de vredesconferentie van Madrid in 1991 is de relatie tussen Japan en Israel aanmerkelijk verbeterd. Na het jarenlang mijden van Israel is er nu bijvoorbeeld sprake van officiële samenwerking op het gebied van technologie ontwikkeling.

De stem van Japan wordt nu ook gehoord in Israel. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken, Yukihiko Ikeda, sprak tijdens een recente rondreis door de regio niet slechts zijn ambtgenoot David Levy, maar ontmoette tevens president Ezer Weizman en premier Benjamin Netanyahu. Ikeda bracht hun de wens van de Arabische buurlanden over dat Israel “concrete stappen” neemt om het vredesproces weer op gang te krijgen. Deze week vroeg minister Ikeda Arafat vervolgens “geduld” te hebben met Israel. Maar Arafat reageerde later kribbig op de suggestie van een Japanse journalist dat met aandringen en geduld uitoefenen premier Netanyahu zijn standpunt op termijn zal verzachten. “Er is geen enkele beweging en geduld heeft zijn grenzen. De Palestijnen verhongeren”, aldus Arafat.

Japan, dat vroeger nauwgezet de Arabische handelsboycot van Israel volgde, is inmiddels, sinds 1991, opgeklommen tot de grootste handelspartner van Israel na de Verenigde Staten. De handel met Israel is groter dan met elk van de omringende Arabische landen. Maar de Japanse directe investeringen in de joodse staat zijn nog laag: niet meer dan een derde van de investeringen in het buurland Egypte. “Israel hoopt op meer investeringen uit Japan en meer handel”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken desgevraagd. Maar “minister Ikeda heeft vorige maand zijn gesprekspartners in Israel meegedeeld dat vooruitgang in het vredesproces bevorderlijk kan zijn voor meer Japanse investeringen.”

    • Hans van der Lugt