Afrikaans (2)

Leopold Scholtz, adjunct-hoofdredacteur van Die Burger in Kaapstad, vindt dat de koningin de Afrikaanstaligen een hart onder de riem moet steken. Dit omdat onder meer “talloze Afrikaans sprekende Zuid-Afrikanen, wit en bruin, de culturele banden met Nederland en Vlaanderen hebben herontdekt”, aldus Scholtz.

Nu, daar keek ik nu even van op. Ik ben abonnee van een Afrikaanstalige mailing list op Internet, en wat ik ook ontdekt heb, dát in ieder geval níet. Een rondreis van Nederlandse schrijvers en dichters in Zuid-Afrika werd met schampere opmerkingen begroet. Het kwam erop neer dat de heren maar beter weg konden blijven, want wat hadden zij de Afrikaners dan wel te vertellen?

Een Nederlander die in Afrika woont, had een artikel uit dit blad overgetypt en op de mailing list geplaatst. Het betrof een wat komische uiteenzetting over de relatie tussen Hollanders en Vlamingen. Toen reacties uitbleven en hij daarop aandrong, werd hem grofweg meegedeeld dat men níet geïnteresseerd was en dat hij de Zuid-Afrikaanse abonnees met dergelijke stukjes niet moest vervelen. Kortom, ik heb het gevoel gekregen dat de Afrikaners hun 'splendid isolation' niet alleen koesteren, maar zelfs ook willen bevorderen.

    • Bernhard Bezemer