Wat zijn we arm

Het gaat dit jaar niet slecht met de economie, maar in Europa bungelt Nederland nog steeds onderaan. Dat schrijft Nyfer, het onderzoeksinstituut van Universiteit Nijenrode in zijn aanhef tot het 'Jaarverslag Nederland', dat voorafgaand aan Prinsjesdag is gepubliceerd. Nederland is, gemeten naar het bruto binnenlands produkt per hoofd van de bevolking, een achterblijver in de Europese Unie, zo concludeert Nyfer.

Van de vijftien lidstaten staan we, volgens deze maatstaf van welvaart, op de tiende plaats. “Alleen enkele Zuid-Europese landen zijn nog armer dan wij.”

Dat lijkt alarmerend, maar met economie kun je gelukkig alle kanten op. Moeten we arm zijn, dan zijn we arm. Moeten we welvarend zijn, ook geen probleem. Nyfer baseert zich op cijfers van de Europese Commissie over 1994, die zijn gecorrigeerd voor internationale verschillen in koopkracht. Maar bij een net zo gecalculeerde ranglijst van het Zwitserse Institute for Management Development, afkomstig van de Wereldbank, stond Nederland op een negende plaats in de Europese Unie in 1994. En over datzelfde jaar zet nóg een andere lijst, die van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Nederland zelfs op een achtste plaats - vóór Zuideuropese landen als Groot-Brittannië, Finland en Zweden. Nummer zeven Italië is volgens de OESO-calculaties slechts een half procent 'rijker' dan Nederland, en wordt als de meest recente economische prognoses voor 1996 uitkomen, dit jaar ingehaald. Daarmee wordt Nederland met nummer 7 een stevige middenmoter op de Europese welvaartsranglijst, in plaats van een zielige achterblijver. Maarten Schinkel

    • Maarten Schinkel