Vastgoedmarkt voor Nagron winstbron

De winst van Nagron Nationaal Grondbezit (vastgoed, handel en industrie) is in de eerste helft van 1996 met 15 procent gestegen tot 9,9 miljoen. De omzet steeg fractioneel tot 178 miljoen. De omzet steeg fractioneel tot f 178 miljoen.

Voor geheel 1996 verwacht de onderneming het resultaat van 21,4 miljoen uit 1995 met ongeveer 20 procent te passeren. De winststijging is met name het gevolg van de positieve ontwikkeling van de Nederlandse vastgoedmarkt. Verdere stijging van de huren, de lage hypotheekrente en de goede economische vooruitzichten bleven de vraag naar koopwoningen stimuleren.

Als gevolg van de dalende prijzen voor non-ferro metalen stonden de resultaten van de metaalhandelsbedrijven onder druk. Ten opzichte van het goede eerste halfjaar 1995 daalde het resultaat. Daarentegen realiseerde de handelsgroep staal-, kabel, hijs- en heftechniek een winstverbetering.